Structura personalului

Structura personalului

 -   1 director
-    4 şefi de servicii
-    5 şefi de oficii
-    3 bibliotecari
-    1 inginer-programator
-    1 administrator de reţea
-    1 operator
-    5 personal auxiliar