În atenţia APL, bibliotecarilor, pedagogilor şi educatorilor!

Biblioteca Naţională pentru Copii “ Ion Creangă” în colaborare cu bibliotecile şi şcolile din raioanele republicii organizează  pe parcursul  anului 2013 concursurile naţionale "La izvoarele Înţelepciunii" şi "Pe aripile fanteziei în ţara copilariei".

Rugăm APL să susţină aceste concursuri şi să asigure buna  organizare a lor in bibliotecile raionului raionului Rezina.

Protocolul de organizare a concursului literar “La Izvoarele Înţelepciunii”, ediţia a XXIII-a, dedicată scriitorului francezJules Verne, de la a cărui naştere se vor împlini 185 de ani şi Regulamentul de organizare a concursului republican de creaţie a copiilor „Pe aripile fanteziei în Ţara Copilăriei: omagiu lui Spiridon Vangheli se anexează. 

Angela Racu, şefa Secţiei Cultură Rezina

Galina Davîdic, directorul BPR „Mihai Eminescu

 

PROTOCOL DE ORGANIZARE A CONCURSULUI LITERAR

LA IZVOARELE ÎNŢELEPCIUNII”

- ediţia a XXIII-a –

În scopul promovării lecturii şi familiarizării elevilor cu viaţa şi activitatea personalităţilor din literatura, cultura, istoria naţională şi universală, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă", Secţia Naţională IBBY din Republica Moldova organizează în 2013 ediţia a XXIII-a a Concursului literar „La izvoarele înţelepciunii” dedicată scriitorului francez Jules Verne, de la a cărui naştere se vor împlini 185 de ani.

Organizatorii au convenit:

Se anunţă desfăşurarea ediţiei a XXIII-a a Concursului literar „La izvoarele înţelepciunii” în perioada 1 februarie – 7 iulie 2013.

Ediţia a XXIII-a a Concursului literar „La izvoarele înţelepciunii” se consacră vieţii şi creaţiei scriitorului francez Jules Verne.

La concurs participă  elevi din clasele VI–VIII.

1. Se aprobă regulamentul-cadru al concursului, componenţa juriului, numărul participanţilor la faza republicană (pe raioane şi municipii), bugetul cheltuielilor şi bibliografia recomandată (anexele 1, 2, 3, 4, 5).

2. Concursul se desfăşoară în patru faze în perioadele ce urmează:

                I – 1 februarie – 31 martie 2013 (faza locală)

                II – 1 aprilie – 25 aprilie 2013 (faza raională, municipală)

                III – 18 mai 2013  (faza republicană)

                IV – 7 iulie 2013 (faza finală)

3. Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova susţin organizatoric şi financiar desfăşurarea concursului.

4. Bibliotecile publice şi cele şcolare din Republica Moldova organizează faza locală a concursului.

5. Direcţiile de cultură şi direcţiile de învăţământ raionale (municipale) organizează în colaborare cu bibliotecile raionale (municipale) faza a II-a a concursului, asigură deplasarea concurenţilor la etapa republicană.

6. Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, Secţia Naţională IBBY organizează faza republicană, contribuie la organizarea fazei finale, elaborează bibliografia, probele de concurs, acordă asistenţă bibliotecarilor din teritoriu.

7. În faza finală a concursului, care se va desfăşura la Piatra Neamţ, vor participa 10 elevi din republică, premianţi ai locului I în faza republicană, şi 10 elevi din judeţul Neamţ, România, învingători în faza judeţeană.

8. Pentru câştigătorii concursului în faza republicană se instituie următoarele premii:

Premiul I – 450 lei (10)                                                                                                   

Premiul II – 400 lei (10)                                                                                  

Premiul III –350 lei (10)                                                                   

Menţiuni p/u participare –200 lei (38)           

9. Pentru organizarea cu succes a concursului se contribuie:

Ministerul Culturii al Republicii Moldova – 15000 lei

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova – 15000 lei

                Alte surse – 4500 lei

13. Mijloacele băneşti se vor transfera pe   contul Secţiei Naţionale a Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret:   

FIR BC Banca Socială

Cont 222472202257

Cod bancar BSOCMD2X722

Cod fiscal 1011620000762


 

____              

                                                                                            

 Anexa 1 

Regulament–cadru al Concursului literar „La izvoarele înţelepciunii”

Concursul literar „La izvoarele înţelepciunii” este consacrat unor personalităţi din literatura, cultura şi istoria naţională şi universală. Fiecare ediţie are ca temă viaţa şi activitatea unei personalităţi.

Concursul se organizează de către Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” şi Secţia Naţională IBBY, cu contribuţia autorităţilor publice locale, bibliotecilor publice şi bibliotecilor şcolare, uniunilor de creaţie, a unor organizaţii non-guvernamentale.

Categoria de vârstă a participanţilor se stabileşte în corespundere cu tema concursului.

Concursul se desfăşoară în patru faze.

În ianuarie – februarie se constituie consiliile de organizare şi juriile pentru fiecare fază.

În prima fază elevii studiază lucrările recomandate, fiind îndrumaţi de bibliotecari şi profesori. Faza se încheie cu concursuri în şcolile din oraşele şi satele Republicii Moldova, prin care se desemnează concurenţii care se vor prezenta în faza următoare. Probele de concurs în această fază şi în cele ce urmează se organizează în baza bibliografiei recomandate.

Faza a doua (raională, municipală) este organizată în colaborare de către direcţiile  de cultură şi direcţiile de învăţământ din Republica Moldova, bibliotecile raionale şi municipale. Învingătorii fazei respective sunt promovaţi în faza a treia, republicană.

Faza republicană se desfăşoară la Chişinău. Numărul participanţilor la această fază se stabileşte în dependenţă de numărul de localităţi din raioane: municipiul Chişinău – 5 concurenţi, municipiul Bălţi – 3 concurenţi, municipiul Bender – 2 concurenţi, raioanele cu un număr de la 1 până la 39 localităţi prezintă câte 1 concurent, raioanele care au de la 40 la 69 localităţi – câte 2 concurenţi, raioanele care au peste 70 localităţi – câte 3 concurenţi.

Juriul alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare desemnează câştigătorii: 10 – locul I, 10 – locul II, 10 – locul III. Ceilalţi concurenţi primesc menţiuni pentru participare.

Perioadele şi condiţiile de desfăşurare a concursului în judeţul Neamţ sunt stabilite de către organizatorii locali.

Învingătorii în faza republicană (Republica Moldova) şi judeţeană (România) sunt promovaţi în faza finală, care se desfăşoară în Republica Moldova sau România. Finala întruneşte câte 10 concurenţi din Republica Moldova şi România. Participanţilor li se acordă  premii (3 premii I, 3 premii II, 3 premii III) şi menţiuni pentru participare.

Anexa 2

Juriul Concursului literar „La izvoarele înţelepciunii” (faza republicană)

 

Arcadie Suceveanu – Uniunea Scriitorilor din Moldova, preşedinte al juriului.

Adrian Ghicov – director al Agenţiei de evaluare şi examinare la Ministrul Educaţiei al Republicii Moldova,  membru al juriului.

Olga Bârlad – şef  Direcţie Politici culturale în teritoriu şi cultură scrisă la Ministerul Culturii al Republicii Moldova, membru al juriului.

Claudia Balaban – director general al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, membru al juriului.

Iustina Franţuz – specialist principal la Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport din municipiul Chişinău, membru al juriului.

Nina Dorojuc coordonator la Asociaţia Obştească „Fondul Copiilor al Republicii Moldova”, membru al juriului.

Victoria Tomuz – redactor-şef la Redacţia emisiuni pentru copii a Companiei  Publice Naţionale „Teleradio-Moldova”, membru al juriului.

Eugenia Bejan – prim adjunct al directorului general al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, secretar al juriului.

Juriul la faza finală este compus din reprezentanţi ai juriilor fazei a III-a în Republica Moldova şi România.


 

 Anexa 4

Devizul cheltuielilor pentru Concursul literar La izvoarele înţelepciunii”

Nr.

Tip cheltuieli

Cantitate

Suma

I.

Organizarea fazei republicane

 

 

1.

       Premii:

 

 

 

Locul I – 450 lei

10

4,5 mii lei

 

Locul II – 400 lei

10

4,0 mii lei

 

Locul III – 350 lei

10

3,5 mii lei

 

Menţiuni pentru participare – 200 lei

38

7,6 mii lei

2.

Organizarea fazei republicane (cheltuieli de protocol)*

68 pers. x 30.00 l. = 2040 l.

2,04 mii lei

II.      Organizarea fazei finale

 

 1.

 

Deplasarea concurenţilor şi membrilor juriului din Republica Moldova la superfinala concursului (Piatra Neamţ), excursie.

 


 

Arendarea unei unităţi de transport


 

12,86 mii lei

4.

Total

 

34,5 mii lei


 

* Conform Regulamentului cu privire la susţinerea elevilor dotaţi (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 17 din 04.01.2006)


 

 Anexa

BIBLIOGRAFIE

Opere recomandate pentru lectură

Castelul din Carpaţi

Căpitan la cincisprezece ani

Cinci săptămâni în balon

Copiii căpitanului Grant

Insula misterioasă


 

Surse bibliografice *

Verne, Jules. Castelul din Carpaţi . – Ch.: Universitas, 1992. – 148 p.

Verne, Jules. Căpitan la cincisprezece ani. – Ch.: Litera, 1997. – 372 p. – (Biblioteca Şcolarului).

Verne, Jules. Căpitan la cincisprezece ani. – Ch.: Prut Internaţional, 2011. – 392 p. – (Biblioteca pentru toţi copiii).

Verne, Jules. Cinci săptămâni în balon. – Ch.: Prut Internaţional, 2011. – 294 p. – (Biblioteca pentru toţi copiii).

Verne, Jules. Copiii căpitanului Grant. – Ch.: Prut Internaţional, 2004. – (Biblioteca pentru toţi copiii).

Vol.1. – 241 p.

Vol. 2. – 229 p.

Vol. 3 – 198 p.

Verne, Jules. Copiii căpitanului Grant. – Ch.: Cartier, 2009. – 879 p. – (Cartier Popular Clasic).

Verne, Jules. Insula misterioasă. – Ch.: Litera, 1997. – (Biblioteca Şcolarului).

Vol. 1. – 300 p.

Vol. 2. – 312 p.

* Pot fi recomandate şi alte ediţii ale romanelor respective

 

Materiale despre viaţa şi creaţialui Jules Verne

Aprecieri critice // Verne, Julies. Căpitan la cincisprezece ani. – Ch.: Litera, 1997. – P. 366–372. – (Biblioteca Şcolarului).

Aprecieri critice // Verne, Julies. Insula misterioasă. Vol. 2.  – Ch.: Litera, 1997. – P. 308–312. – (Biblioteca Şcolarului).

Ciubotaru,  Adrian. Cuvânt – înainte. // Verne, Julies. Cinci săptămâni în balon. – Ch.: Prut Internaţional, 2011. – P. 5–10. – (Biblioteca pentru toţi copiii).

Colin, Vladimir. „Castelul din Carpaţi”, azi. // Verne, Jules. Castelul din Carpaţi. – Ch.: Universitas, 1992. – P. 143–148.

Costeşteanu, Adam. Profet şi geniu al literaturii // „a” Mic”. – 2008. – Nr. 2. – P. 2.

Jules Verne // 100 de scriitori notorii ai lumii: viaţa, activitatea, opera. – Ch.: Epigraf, 2006. – P. 125–127.

Jules Verne // Aniversări culturale 2003 / BNC „Ion Creangă”. – Ch., 2002. – P. 38–42.

Lungu, Eugen. Jules Verne în epoca internetului. // Verne, Jules. Copiii căpitanului Grant. – Ch.: Prut Internaţional, 2004. – P. 5–16. – (Biblioteca pentru toţi copiii).

Panaitescu, Val. Tabel cronologic // Verne, Julies. Căpitan la cincisprezece ani. – Ch.: Litera, 1997. –P. 3–8. – (Biblioteca şcolarului).

Panaitescu, Val. Notă bibliografică // Verne, Julies. Insula misterioasă. Vol. 1. – Ch.: Litera, 1997. – P. 3–8. – (Biblioteca şcolarului).

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI REPUBLICAN DE CREAŢIE A COPIILOR „PE ARIPILE FANTEZIEI ÎN ŢARA COPILĂRIEI: OMAGIU LUI SPIRIDON VANGHELI”

Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, Baştina Radog SRL, Fondul Copiilor din Republica Moldova, Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova, Revista „a”Mic”, Săptămânalul „Florile Dalbe, Secţia Naţională IBBY

Organizează, în cadrul Anului Spiridon Vangheli, Concursul de creaţie Pe aripile fanteziei în Ţara Copilăriei: Omagiu lui Spiridon Vangheli.

Concursul are ca scop promovarea lecturii, stimularea şi valorificarea potenţialului creativ al copiilor prin realizarea unor lucrări de artă inspirate din opera scriitorului Spiridon Vangheli.

                            Desfăşurarea concursului

 • Concursul se desfăşoară în perioada decembrie 2012 – aprilie 2013.

 • La concurs participă elevi din clasele IV–IX.

 • Concursul se desfăşoară pe două secţiuni:

I. Artă plastică

II. Artă aplicată

 • Participanţii vor realiza lucrările în următoarele tehnici de lucru:

-          La secţiunea Artă plastică: grafică, desen, pictură, sculptură (lemn, ceramică), modelaj.

-          La secţiunea Artă aplicată: împletit (lână, aţă, paie, pănuşă), brodat (aţă, mărgele), macrame, origami, quilling etc.

 • Concurenţii pot participa la o secţiune sau la ambele secţiuni, prezentând câte o singură lucrare la fiecare secţiune.

 • Participanţii vor prezenta lucrări executate într-o manieră individuală şi cât mai originală, în care vor reflecta şi aborda diverse aspecte din opera lui Spiridon Vangheli.

 • Lucrările se prezintă nesemnate. La lucrare se anexează o fişă conţinând: titlul lucrării şi datele personale ale participantului (numele şi prenumele, vârsta, liceul/şcoala şi clasa în care învaţă, adresa la domiciliu, numărul de telefon sau adresa de e-mail la care poate fi contactat).

 • Lucrările care nu vor corespunde criteriilor expuse mai sus nu vor fi admise la concurs.

 • Lucrările vor fi prezentate până la 31 martie 2013, prin poştă sau personal, la adresa: Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, str. Şciusev 65,  Chişinău 2012, Pentru Concursul „Pe aripile fanteziei în Ţara Copilăriei”.


 

Evaluarea lucrărilor, totalizări

 1. Pentru evaluarea lucrărilor prezentate la concurs va fi desemnat un juriu format din reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare.


 

 1. Juriul va stabili baremul de evaluare şi va aprecia lucrările conform următoarelor criterii:

 • Încadrarea  în tema propusă, contribuţia  individuală, originalitatea, imaginaţia, sugestivitatea, claritatea transpunerii mesajului în limbaj vizual,  gradul de acurateţe a execuţiei lucrării etc.

 • Respectarea condiţiilor şi a criteriilor de prezentare stabilite prin Regulamentul Concursului;


 

 1. Juriul va desemna câştigătorii Premiilor I, II, III, Premiilor speciale şi  menţiunilor în cadrul fiecărei secţiuni pe două categorii de vârstă: clasele IV–VI şi clasele VII–IX.


 

 1. Festivitatea de premiere va avea loc în cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copii şi  Tineret (aprilie 2013). Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi personal la telefon sau prin e-mail.

 2. Cele mai bune lucrări vor fi expuse  în cadrul Salonului Internaţional de Carte pentru Copiii şi Tineret (aprilie 2013).


 

Data: 01.09.2013