Domeniul de activiate

Rolul

Bibliotecii Publice “Mihai Eminescu” este de a promova inovaţia şi creativitatea, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea profesionala a tuturor bibliotecarilor din teritoriu, de a asigura accesul la informaţie, la ştiinţă şi la cultură a tuturor utilizatorilor pentru a asigura o dezvoltare durabilă a umanităţii şi a progresului economic şi social.

Funcţiile

 Bibliotecii Publice “Mihai Eminescu”:

  • organizator de programe de formare continuă pentru personalul din bibliotecile publice din teritoriu;
  • centru de resurse informaţionale, inovaţie şi expertiză în formarea personalului bibliotecar şi a managerilor din servicii şi oficii;
  • centru de informare - documentare şi consultanţă;
  • centru de iniţiere şi de organizare de activităţi metodice şi culturale;
  • editare şi difuzare de buletine informative, bibliografii şi bibliografii, materiale promoţionale etc;
  • centru metodologic pentru bibliotecarii din teritoriul raionului Rezina;
  • marketing educaţional: analiza nevoilor de formare, definirea produselor şi serviciilor oferite, promovarea şi furnizarea acestora;
  • furnizor de programe de formare continuă, elaborate de BNRM, BNC „Ion Creangă”, Biblioteca Municipală „B.P.Haşdeu”, DIB ULIM ş.a.;
  • centru de sprijin a activităţilor culturale ale cadrelor bibliotecare de petrecere a timpului liber.

Baza materială

Biblioteca Publică “Mihai Eminescu” funcţionează în prezent într-o clădire cu două nivele, bine amenajată, cu sistem de încălzire autonom. Spaţiile pe care le avem în uz cuprind: Sala Multimedia, Sala Mare de Expoziţii şi activităţi culturale, un holl la etajul I pentru activităţi, 3 săli de lectură şi 3 oficii de împrumut la domiciliu pentru diferite grupuri de utilizatori, o sală pentru oficiul de carte română “Argeş”, o sală şi un birou pentru serviciul fonduri, un birou pentru Serviciul Informativ-Bibliografic, cîte un birou pentru serviciile Asistenţă de Specialitate şi Relaţii cu Publicul, biroul directorului, o sală pentru personalul auxiliar şi o bucătărie pentru personal.

 

Dotarea tehnico-materială a BP “MIhai Eminescu” este foarte bună şi corespunde celor mai moderne standarde în domeniu. Graţie mai multor proiecte cîştigate de la Fundaţia Soros Moldova şi USAID, biblioteca deţine:

-  O Sala Multimedia cu o reţea de 22 calculatoare de ultimă generaţie; 
-  Proiector + ecran ultramodern cu intrare de pe calculator, video sau TV;
-  Imprimantă HP Color Laser Jet;
-  Imprimantă Canon LBP-810
-  2 Scanere;  
-  Video - Recorder;
-  Cameră foto şi video digitală;
-  2 Copiatoare A3, A4 performante;
-  Fax;
-  Televizor color
-  Centru muzical
-  Bibliotecă (clădire cu două nivele)
-  Fond de carte - 93.000 vol
-  Cărţi-jucării şi jucării pentru Sala Multimediaume;
-  Colecţii de publicaţii periodice şi seriale;
-  Peste 150 publicaţii electronic (dicţionare, enciclopedii, atlasuri, cursuri de limbi străine, antologii de texte, jocuri didactice, alte lecţii şi programe educaţionale);
-   Casete video şi audio.
-   Cărţi-jucării şi jucării pentru Sala Multimedia