Către directorii bibliotecilor publice raionale, municipale, orășenești

Stimai colegi,

Prin prezenta vă informăm că în perioada 31 august - 5 septembrie se va desfășura ediția a III-a, 2013 a Festivalului Național al Cărții și Lecturii organizat în acest an sub patronajul Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO şi a Primei Doamne a Ţării – Margareta Timofti.

Festivalul are menirea să dea o nouă dimensiune și valoare activităților de promovare a cărții și lecturii: prin implicarea factorilor de decizie politică și financiară, organelor administrative locale, bibliotecarilor, scriitorilor, editorilor, profesioniștilor din domenii adiacente, cercurilor largi de utilizatori, etc.

Solicităm implicarea Dumneavoastră şi mobilizarea bibliotecarilor şi utilizatorilor pentru a face din această ediție a Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii o manifestare cu adevărat memorabilă care va demonstra încă o dată rolul şi importanţa cărţii şi a lecturii în dezvoltarea fiecărei persoane în parte,în dezvoltarea comunității şi a ţării în întregime.

Festivalul va fi inaugurat la 31 august, de sărbătoarea naţională “Limba noastră”, zi cu deosebită semnificaţie pentru cetăţenii ţării, iar totalurile vor fi efectuate la 6 septembrie în teritoriu şi la 10 septembrie, etapa republicană, la Chişinău.

Rugăm, de asemenea, să coordonați organizarea campaniei-concurs cu genericul “Cartea – dar nepreţuit”, acţiune de susţinere a bibliotecilor publice prin donaţii de carte. Cele mai generoase şi valoroase donaţii vor fi menţionate cu Testimonii semnate de Ministerul Culturii, Comisia Naţională pentru UNESCO şi Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.

Pentru etapa republicană propunem următoarele concursuri: Cel mai activ cititor şi Cea mai activă familie cititoare, concursuri devenite deja tradiționale: concursul Cel mai bun site, blog (antrenat în activitatea de promovare a cărții și lecturii). Criteriile de evaluare a primelor trei concursuri sunt prezentate în anexe. Concursul “Cea mai generoasă şi valoroasă donaţie de cărţi” va oglindi rezultatele campaniei-concurs “Cartea – dar nepreţuit”. Pentru acest concurs, la etapa republicană, vor fi prezentate lista cărţilor donate, implicit numărul de exemplare donate şi suma valorică a donaţiei. În cazul cărților care nu au indicat prețul, estimarea va fi efectuată de specialiști preocupați de achiziții.

Pentru organizarea activităților din cadrul festivalului, recomandăm să urmăriți materialele postate pe: site-ul BNRM http://bnrm.md/index.php?lang=ro&pid=fncl, în special îndreptarul pentru autoritățile publice și bibliotecile publice din teritoriu, Blogul de Biblioteconomie și Ştiința Informării http://clubbib2.wordpress.com; Blogul Bibliotecile Publice din RM www.bibliotecipublicerm; pagina FNCL de pe Facebook: http://www.facebook.com/pages/Festivalul-Na%C8%9Bional-al-C%C4%83r%C8%9Bii-%C8%99i-Lecturii/265084846839706. Paginile vor fi actualizate în permanență, inclusiv cu materialele trimise de Dvs.

Recomandăm să utilizaţi mai intens posibilităţile oferite de instrumentele WEB 2.0 pentru a interacționa cu utilizatorii, precum şi pentru schimbul de idei, experiențe, informatii etc.

Totodată, vă adresăm rugămintea de a folosi toate căile și mijloacele disponibile pentru diseminarea materialelor și informațiilor accesibile on-line în rândul bibliotecarilor care încă nu dispun de calculatoare și acces Internet

Pentru asistență și informații suplimentare consultați Secretariatul Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii:

 

Departamentul Cercetare şi Dezvoltare în Biblioteconomie

Tel/Fax: (373 22) 22 14 75

Tel. (373 22) 24-00-70, 24-04-43

Email: biblioteca@bnrm.md; bnrmvo2012@gmail.com

 

 

 

 

 

Cu respect,

Dr. Alexe Rău director general

Data: 08.09.2013