Relaţii de colaborare

Relaţii de colaborare

Avem relaţii de colaborare cu bibliotecile din ţară şi de peste hotare: BNRM, BNC „Ion Creangă”, DIB ULIM, Biblioteca de Drept, BP “A. Donici” Orhei, BP “Vasile Alecsandri” Teleneşti, Biblioteca Judeţeană din oraşul Deva, judeţul Hunedoara (România), primărie, şcoli, licee, spitalul raional, şcoala polivalentă, consiliul local, Direcţia Generală de Învăţământ, Secţia raională Cultură, etc.