Perspective de viitor!

Perspective de viitor

 • înfiinţarea unui centru MEDIATECA pentru profesori şi elevi;
 • realizarea de programe informaţionale şi educaţionale pentru adulţi şi copii;
 • dezvoltarea şi diversificarea activităţii serviciilor şi oficiilor bibliotecii;
 • obţinerea de noi surse de finanţare pentru punerea în aplicare a unor idei noi, valoroase;
 • înfiinţarea unui club al cadrelor bibliotecare şi organizarea de acţiuni de loisir;
 • întărirea rolului Bibliotecii Publice „Mihai Eminescu” ca centru de formare şi dezvoltare profesionala a bibliotecarilor din teritoriu.

Certitudini

 • efort, ambiţie şi implicare a BP „Mihai Eminescu” în viaţa social-culturală a comunităţii;
 • comunicare directă şi eficientă cu utilizatorii şi partenerii;
 • deschidere, iniţiativă, interes.

 Speranţe

 • creşterea gradului de implicare a instituţiei în activităţi concrete de stimulare a perfecţionării cadrelor bibliotecare;
 • noi colaborări şi proiecte reuşite;
 • bibliotecari mai buni;
 • cărţi noi, reviste mai bune, expoziţii bogate;
 • multă disponibilitate;
 • multă responsabilitate;
 • achiziţie de soft şi hard pentru bibliotecă;
 • extinderea reţelei informaţionale la nivel local şi naţional (SIBIMOL).

 Oferte. Stagii de formare pentru începători

 • Managementul bibliotecii - pentru şefii de biblioteci din raion;
 • Iniţiere în utilizarea calculatorului şi folosirea lui în procesul biblioteconomic - pentru cadrele bibliotecare din teritoriu;
 • Educaţia pentru sănătate – pentru diferite grupe de utilizatori;
 • Perfecţionarea şi monitorizarea bibliotecarilor cu experienţă biblioteconomică redusă – bibliotecari începători, fără studii;
 • Intervenţii de remediere a dificultăţilor între bibliotecari şi utilizatori - pentru bibliotecarii ce deservesc diferite grupuri de utilizatori; 
 • Formarea metodiştilor - pe specialităţi (fonduri, bibliografic, relaţii cu publicul);
 • Sănătatea mentală şi emoţională a cadrelor bibliotecare.

 Activităţi intinerante

 • Evaluare şi autoevaluare în procesul biblioteconomic;
 • Managementul oficiului, serviciului;
 • Conduita comunicaţională a cadrelor bibliotecare;
 • Comunicarea şi lucrul cu persoanele dificile, cu persoanele cu disabilităţi etc;
 • Managementul schimbării;
 • Teoria inteligenţelor multiple.