Activităţi

 Seminare de formare

 • Managementul proiectelor (posibilităţi: IREX, FISM, USAID, Banca Mondială etc);

 • Managementul activităţilor de formare profesională a cadrelor bibliotecare la nivelul BP„Mihai Eminescu”;

 • Activitate în grup - echipa: implicare, motivare, participare în viaţa biblioteconomică a ţării;

 • Autoevaluarea - metodă activă de perfecţionare continuă a cadrelor bibliotecare 

 Dezbateri, schimb de experienţă   

 • „Experienţe reuşite” - prezentarea realizărilor de parteneriate şi proiecte reuşite, susţinute de bibliotecile din republică; 

 • Centralizarea financiară a achiziţiilor de carte; 

 • Dezvoltarea relaţiilor comunitare în mediul bibliotecilor rurale; 

 • Combaterea şi diminuarea furturilor colecţiilor; 

 • Pragul psihologic al trecerii utilizatorilor-copii de la biblioteca şcolii la biblioteca publică;  

 • Folosirea softurilor educaţionale în activitatea bibliotecii; 

 • Îndrumarea lecturii elevilor - pentru bibliotecarii din teritoriu; 

 • Imaginea bibliotecii şi a bibliotecarului în comunitate.